Onbekend maakt onbemind?

Volgens een enquête van Voka Vlaams-Brabant zien nog maar weinig ondernemers een grote rol voor het provinciaal niveau weggelegd. Amper 34 % percent denkt dat de bestuurlijke toekomst aan de provincies is.

  donderdag 7 december 2017

Cijfers die somber stemmen. Al moeten we ze ook enigszins relativeren: de tevredenheid over de gemeentebesturen ligt niet hoger. Moeilijke jongens, die bedrijfsleiders?

Natuurlijk kan alles beter. Dat moeten we ruiterlijk durven toegeven. Maar hier geldt ook het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’. Want de provincie neemt een rist aan maatregelen om het ondernemen in Vlaams-Brabant te bevorderen. Vooral – maar niet alleen - in de speerpuntsectoren Health, Food, Logistics, Creativity en Cleantech. Niet toevallig de domeinen waarin Vlaams-Brabant een wereldspeler is. Voor wie er nog aan twijfelt: Smart Hub Vlaams-Brabant is klaar voor de toekomst.

De voorbije 10 jaar kregen zo’n 50 projecten een innovatiesubsidie. En de provincie opende ook vaak de deuren naar Europese samenwerking. Op die manier stroomden miljoenen naar het Vlaams-Brabants bedrijfsleven. En vonden tal van nieuwe producten en diensten de weg naar de markt.

Met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld, en oudere terreinen efficiënter en duurzamer ingericht. Het detailhandelsbeleid zet in op kernversterking en biedt gemeenten instrumenten om hun handelsweefsel te versterken. Een subsidie voor ondernemersvorming bevordert de opstart, professionalisering en groei van Vlaams-Brabantse bedrijven. En ook de sociale economie kan op steun rekenen.

De ondernemers die deelnamen aan de enquête beschouwen mobiliteit als een knelpunt. Terecht overigens. Zeker de omgeving van Brussel en Leuven kreunt onder de files. Maar ook hier blijft de provincie niet bij de pakken zitten. Een meer doordacht ruimtelijk beleid moet het aantal autoverplaatsingen verminderen, terwijl fietssnelwegen zorgen voor milieuvriendelijke alternatieven. Daarnaast ijvert de provincie bij de hogere overheden voor een performant openbaar vervoer én de optimalisatie van het weggennet. Goed voor bewoners en bedrijven.

Kort samengevat: het provinciebestuur draait op volle toeren. Ook ondernemers plukken hiervan de vruchten. Maar we zijn misschien net iets te bescheiden. En we moeten het wat meer van de daken schreeuwen.

  Economie

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa