Financieel gezonde provincie beslist over budget 2018

Op 5,12 en 13 december bespreekt de provincieraad van Vlaams-Brabant het budget en de planning voor 2018. De overdracht van ongeveer 10% van de bevoegdheden aan Vlaanderen is af te lezen uit dat budget. Maar het valt vooral op dat met forse investeringen in fietsinfrastructuur, waterbeheer, betaalbaar wonen, toerisme, ruimtelijke ordening, provinciale domeinen, onderwijs, de provincie zich meer dan ooit waar maakt als streekmotor. Vlaams-Brabant heeft een begroting in evenwicht en blijft ook de provincie met de laagste provinciale belastingdruk.

  dinsdag 5 december 2017

Het budget van de provincie Vlaams-Brabant is in evenwicht. De totale provinciale belastingdruk per inwoner ligt lager dan in 2015. Hiermee is de provincie Vlaams-Brabant nu al jaren de provincie met de laagste provinciale fiscaliteitsdruk per inwoner.

Maar wat betekent dat nu voor mijn bevoegdheden?

In het budget 2018 zijn de zogenaamde persoonsgebonden bevoegdheden verdwenen. Domeinen als welzijn, cultuur, jeugd en sport worden door een beslissing van de Vlaamse overheid overgedragen. Voor Vlaams-Brabant komt dit neer op ongeveer 10 % van het beleid en een 60-tal voltijdse personeelsequivalenten. Het Vlaamse niveau zal voortaan de dienstverlening gekoppeld aan de overgedragen bevoegdheden zelf organiseren.  Als provinciebestuur hopen we dat men deze belofte volledig nakomt en zullen we er mee over waken dat de inwoners van Vlaams-Brabant ook voor de niet-grondgebonden bevoegdheden waar voor hun belastingsgeld blijven krijgen.

Niet te min blijft de provincie inzetten op kenniseconomie en innovatie. Vlaams-Brabant is immers een toptechnologische regio. Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en sociale economie blijft een prioriteit. In 2018 gat de provincie meer inzetten op de versterking van de detailhandel. Voor de uitbouw en de profilering van de kennisregio Vlaams-Brabant ontwikkelt de provincie, in nauwe samenwerking met de gerenommeerde kennisinstellingen van onze provincie en met de Kamers van Koophandel, een beleid rond 5 speerpunten: health, logistics, food, creativity en clean tech. Dit gebeurt voortaan onder de noemer van Smart Hub Vlaams-Brabant en er wordt een budget van 650.000 euro voor voorzien.

Tenslotte zullen wij voor onderwijs 3,5 miljoen investeren in nieuwe serres, installaties en rollend materieel die de campus Wijnpers vervolledigen tot een moderne en groeiende onderwijscampus.

Kerncijfers budget

  Economie

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa