Provincie ondersteunt innovatie: PionierK prachtig voorbeeldproject

De provincie ondersteunt jaarlijks een vijftal nieuwe innovatieprojecten. Een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid, en vaak een stap naar verder commercieel succes. In 10 jaar volgden bijna 50 projecten deze weg. Waaronder ook PionierK.

  dinsdag 7 november 2017

‘PionierK is een prachtig voorbeeld’, vertelt gedeputeerde van economie Marc Florquin. ‘Want in dit project staat samenwerking centraal. PionierK werd opgestart door het sociaal economiebedrijf De Vlaspit uit Scherpenheuvel, maar het vond in Sirris, IGO Leuven, de Leuvense groendienst en Vlerick Business school enthousiaste partners. Voor deze mooie samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie maakt de provincie graag 32.560 euro of 50% van de totale kostprijs vrij’.

Geld is belangrijk, maar de provincie doet veel meer.

‘Zo versterkt de provincie het weefsel van kennisinstellingen, innovatieve bedrijven en maatschappelijke actoren in het samenwerkingsverband Smart Hub Vlaams-Brabant’, vervolgt de gedeputeerde. ‘Smart Hub Vlaams-Brabant focust op de 5 speerpunten van onze kennisregio (Health, Food, Logistics, Creativity en Cleantech) en op enkele Key Enabling Technologies zoals nano-, licht-, en biotechnologie. Hierbij werken we in groeiende mate samen met andere kennisregio's’.

Om de ondernemingszin aan te wakkeren ondersteunt de provincie initiatieven van scholieren, student-ondernemers en bedrijfsgroeperingen met specifieke programma's. Daarnaast gaat veel aandacht naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

‘Scholieren moeten van kindsbeen af maximaal kunnen ontdekken wat ze in hun mars hebben’, besluit Marc Florquin. ‘Ze proeven best zo vroeg mogelijk van de mogelijkheden van onze arbeidsmarkt. Dat is ook een geweldige troef voor onze kennisinstellingen, bedrijven en overheden. En zo ontstaan er ook in de toekomst prachtige projecten zoals PionierK’.

  Economie

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa