Studie e-depot voor lokale besturen

Wat is een e-depot? Hoe richt je een fileserve in? Wat vraagt een e-depot van je organisatie? Op deze vragen en veel meer kregen de deelnemers van de studiedag e-depot een uitgebreid antwoord.

  maandag 23 oktober 2017

Vandaag werd er in het provinciehuis een studiedag georganiseerd in het kader van het e-depot voor lokale besturen. Het is een uitdaging om duurzaam en verantwoord te archiveren.

"Informatie en data zijn belangrijk, dus het is logisch en vanzelfsprekend dat het besef groeit dat we dan ook een beleid ter zake moeten voeren, de informatie en data beheren en ervoor zorgen dat er een instrumentarium komt dat dat beheer toelaat. Een e-depot is een zo’n instrument. Het laat ons toe om de digitale informatie die er toe doet te zolang als nodig (en dat is soms heel lang) te bewaren en op het juiste moment en zonder al te veel problemen weer boven water te krijgen", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Document- en informatiebeheer.

Vandaag gaven verschillende sprekers meer uitleg over het wat, hoe en waarom een e-depot. Later op de dag werden er twee workshops voorzien waarmee je meteen aan de slag kon gaan met een aantal bouwstenen voor een digitaal archief.

"Studiedagen zoals vandaag tonen aan dat provincies en lokale overheden de uitdagingen waarmee we allemaal geconfronteerd worden samen kunnen aanpakken. En dat kan gaan om handelskernversterking of mobiliteit, maar net zo goed om IT-oplossingen of een e-depot. Op die manier bundelen we de krachten en moet niet iedereen zelf het warm water uitvinden. ‘Samen werkt beter’, zouden ze in Antwerpen zeggen", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Document- en informatiebeheer.

 

  Lokaal

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa