Deur naar je toekomst

 

'Uniek en straf secundair onderwijs in Tienen en Landen' De slogan waarmee de Scholengemeenschap Tienen-Landen zijn nieuwe website voorstelt.

  zondag 22 oktober 2017

De Scholengemeenschap Tienen- Landen bestaat uit drie scholen nl. PISO Tienen, GO! atheneum Tienen en GO! D'Hek Landen.

“Eén scholengemeenschap vraagt om één gemeenschappelijke website. Deze website staat sinds vandaag online. Een gemeenschappelijk website zorgt voor een duidelijke omschrijving van - en verwijzing naar de verschillende scholen en hun aanbod. Een deur naar je toekomst”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Onderwijs.

23 november 2017 wordt er een infoavond georganiseerd over de overstap naar het secundair onderwijs. Inschrijven kan via de website https://deurnaarjetoekomst.be/

  Onderwijs

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa