Praktijkgerichte expertise van hogescholen en universiteiten is unieke bron van kennis voor bedrijven

 

Zoekt er iemand in een bedrijf het antwoord op een praktische vraag? Hogescholen en universiteiten hebben de juiste kennis en ervaring om hierop te antwoorden. De KU Leuven en UCLL maken deel uit van het netwerk “Laagdrempelige expertise- en Dienstverleningscentra” (LED). Bedrijven kunnen hier een expert rechtstreeks bellen of mail met hun vraag. Ze krijgen snel én gratis advies.

  vrijdag 6 oktober 2017

LED beantwoordt vragen zoals: ‘Wat is de milieu-impact van mijn producten? Of ‘Hoe begin ik aan een marktonderzoek?’ De KU Leuven focust zowel op het klimaatvriendelijk maken van bedrijfsactiviteiten als op kwaliteitscontrole. Denk maar aan energie-efficiëntie en duurzaam materiaalgebruik. De UCLL geeft op haar beurt advies over marktonderzoek en marketing.

“Voor bedrijven in onze provincie is innovatie heel waardevol, maar niet altijd realiseerbaar. Het LED-netwerk maakt op een laagdrempelige manier de aanwezige expertise van de universiteit en hogeschool toegankelijk voor bedrijven. Hiervoor kreeg het de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de Vlaamse overheid”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor EFRO-programma’s.

Ook professor Wim Dewulf van het Departement Werktuigkunde aan de KU Leuven adviseert soms bedrijven. “Niet alleen over eco-design en recycleerbaarheid van producten, maar ook rond kwaliteitscontrole heeft LED heel wat kennis in huis. Een voorbeeld zijn onze industriële CT-scanners”, vertelt Wim Dewulf.

“CT-scans zijn vooral bekend vanuit de medische sector. KU Leuven gebruikt dezelfde technologie om het inwendige van producten te bekijken zonder ze kapot te moeten snijden. Het wordt onder andere gebruikt voor de kwaliteitscontrole van 3D-geprinte stukken”, vertelt Wim Dewulf.

  Europa

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa