Studiedag Aanklampende zorg voor dak- en thuislozen met een psychiatrische of verslavingsproblematiek

"Ik ben dakloos, ik zie alles. Als mensen tien cent laten vallen op straat, dan hoor je dat. In het donker zie ik heel goed. Da’s een ge-woonte. Maar dat moet stoppen."

  dinsdag 26 september 2017

"In onze samenleving worden soms we geconfronteerd met mensen die complexe psychiatrische problemen hebben en die tegelijk dakloos zijn. Hoewel zij eigenlijk het meest zorg behoeven, vallen ze vaak tussen de mazen van het net. Omdat ze te weinig gekend zijn, omwille van wantrouwen en vroegere negatieve ervaringen, maar ook omdat de zorg onvoldoende aangepast is aan hun situatie", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gezondheid en gelijke kansen.

Het Leuvens project leidt mensen toe tot gepaste zorg en motiveert hen om deze te aanvaarden. Dit vraagt een volgehouden, assertieve en geduldige houding van de outreach medewerkers, alsook intensieve samenwer-king tussen alle betrokken diensten in welzijnszorg én gezondheidszorg.

"Zorgverstrekkers en welzijnswerkers erkennen het probleem en doen wat ze kunnen, maar ze voelen zich soms onvoldoende in staat om het écht aan te pakken. Tot hun grote frustratie overigens", zegt Marc Florquin.

Tijdens deze studienamiddag werd de methodiek van aanklampende zorg benaderd en deelde een cliënt zijn verhaal. Prof. Dr. Koen Hermans sprak over de strijd tegen dak – en thuisloosheid: woongericht, intersectoraal en aanklampend.

"Aanklampende zorg is zeker een deel van het antwoord", zegt Marc Florquin. "Hierbij probeert men, met veel geduld en met vallen en opstaan, de zorg zo dicht mogelijk bij het natuurlijk milieu van de cliënt te brengen. Intensief, volhardend en assertief, maar altijd ook respectvol."

Eindigen deed deze studiedag met een pannelgesprek tussen Prof. Dr. Koen Hermans, Martine Naets, Dr. Jeroen De Coster, psychiater spoeddienst, Mobiel Crisis-team, EPSI, UZ Leuven, Dirk Janssen, sociaal consulent, Jeugd– en Sociale Dienst, Politie Leuven en Simon Mertens, outreach medewerker Winteropvang, CAW Oost-Brabant.

  Gezondheid

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa