Burgers mee in de bres voor het klimaat!

Energiemarkt zet inwoners op weg om woning energiezuiniger te maken

  zaterdag 23 september 2017

Op de energiemarkt van zaterdag 23 september maken inwoners van Keerbergen kennis met de thermografische luchtfoto van hun gemeente en kunnen ze de situatie van hun eigen dak bekijken op vlak van warmteverliezen. Uiteraard wordt er ook heel wat aandacht besteed aan energiebesparing, premies, benoveren en nog veel meer. Deze energiemarkt is een organisatie van de gemeente Keerbergen, Interleuven, GO! Technisch Atheneum, de provincie Vlaams-Brabant, … in het kader van het Europees project ‘See2Do!’.

De gemeente Keerbergen liet samen met buurgemeente Haacht afgelopen winter het hele grondgebied op foto zetten. Een vliegtuig bracht met een warmtecamera alle woningen en gebouwen in beeld. Zo zien burgers aan de hand van kleuren welke daken het meeste warmte verliezen en waar de energielekken zich situeren. De foto’s komen op de gemeentelijke websites. Elke inwoner kan zijn eigen woning opzoeken. Interleuven leidt deze actie in het kader van het Europees project ’See2Do!’ (Zien om te doen!). De provincie Vlaams-Brabant zorgt mee voor de Europese steun.

Handen uit de mouwen!

“De foto’s zijn maar een begin,” vertelt Marc Florquin, gedeputeerde voor onder meer het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “Ze zijn eigenlijk bedoeld om de inwoners nieuwsgierig te maken naar de energietoestand van hun woning. De gemeenten nodigen hun burgers uit op een infosessie. Daar krijgen ze meer uitleg bij de foto’s van hun huis en ook een eerste praktisch advies.”

“Wie wil, kan een afspraak maken met een energiecoach. Die geeft duidelijke informatie over welke werken nodig zijn, de prijzen, terugverdientijden, geschikte aannemers, …” aldus Stefan Kempeneers, medewerker van de milieudienst van Interleuven.

Burgemeestersconvenant

De gemeenten Keerbergen en Haacht ondertekenden het Burgemeestersconvenant, samen met 60 Vlaams-Brabantse en duizenden andere Europese gemeenten. Zo dragen ze bij tot oplossingen voor het klimaatprobleem. Deze actie past in het klimaatplan en de schepenen Frank Van Nuffelen (Keerbergen) en Dieter Van Besien (Haacht) willen volop blijven inzetten op het klimaat en CO2-reductie. Interleuven begeleidt deze twee gemeenten samen met verschillende andere besturen bij de uitvoering en monitoring van de lokale klimaatactie­plannen.

Infoavond Haacht op 27 september

De gemeente Haacht organiseert komende woensdag een infoavond rond de thermografische luchtfoto en het provinciaal project ‘Energieke daken’. Haachtse inwoners zijn welkom op 27 september om 19.30u in GC Den Breughel waar ze meer te weten komen over de warmteverliezen van het dak van hun woning, de groepsaankoop van dakisolatie en/of zonnepanelen en de adviezen van het Steunpunt Duurzaam Bouwen.

Meer info

Het project ‘See2Do’ is gefinancierd binnen het Interreg programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer dan 15 partners uit heel Vlaanderen en Zuid-Nederland werken rond lokale energie-acties.

http://www.grensregio.eu/projecten/see2do

https://www.interleuven.be/See2Do!

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.

  Europa

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa