Grootste ondersteuningsnetwerk voor onderwijs in Vlaanderen van start

 

Vandaag gaat het Ondersteuningsnetwerk Centrum van start. Dat wordt meteen het grootste ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met een zorgnood in het Vlaamse onderwijs. Elf inrichtende machten sloegen de handen in elkaar om dit netwerk op te starten. Dit netwerk gaat scholen, leerlingen en leerkrachten in Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg ondersteunen.

  woensdag 13 september 2017

Het Ondersteuningsnetwerk werd door elf inrichtende machten uit het GO!, OVSG en POV opgericht om gewone scholen in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg en Antwerpen te ondersteunen om leerlingen met een grote zorgnood beter onderwijs te bieden. De oprichting is een gevolg van het in juni gestemde ondersteuningsdecreet dat de groeiende groep kinderen met grote zorgnoden, die door het M-decreet de weg naar het gewone onderwijs vonden, beter te ondersteunen.

De steden en gemeenten Aarschot, Leuven, Vilvoorde en Opwijk, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de scholengroepen 5, 8, 9, 10, 11, 12 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en het Provinciaal Onderwijs van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen werken actief samen om dit netwerk tot een performant ondersteuningsnetwerk uit te bouwen.

'Met het Ondersteuningsnetwerk Centrum zijn we de eerste provincie in Vlaanderen die een provinciebreed behoeftedekkend aanbod brengt. Met dit ondersteuningsnetwerk komen we tegemoet aan de verzuchting van de Vlaamse overheid om samen te werken over de officiële netten heen. Maar wat sowieso het belangrijkste is, is dat we met dit ondersteuningsnetwerk tegemoet komen aan de ondersteuningsnoden en -behoeften van leerkrachten en leerlingen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs.

Wie ondersteunen?

‘Kinderen die reeds vorig jaar ondersteuning kregen in het kader van GON, krijgen die nu al vanuit ons netwerk. Die hulp startte al op 1 september. Voor kinderen die door de wetgeving een rugzak kregen (type 2, 4, 6, 7 auditief) wordt de begeleiding eerdaags opgestart. Voor nieuwe zorgvragen vanuit de 315 scholen gaat de website www.oncentrum.be morgen online. De vragen kunnen daar aangemeld worden. Specialisten binnen het netwerk onderzoeken de komende weken deze vragen en gaan bepalen indien de vraag terecht is, welke ondersteuning er zal geboden worden. Het netwerk wil alle vragen beantwoord zien tegen de herfstvakantie en de ondersteuning na de herfstvakantie starten’, aldus Jo De Ro, schepen van onderwijs in Vilvoorde.

‘Pas dan zullen we een duidelijk zicht hebben op de groep kinderen die zorgnoden hebben en die door ons netwerk zullen geholpen worden’, stelt Erwin De Mulder, coördinerend directeur van scholengroep Brussel van het GO!

‘Het netwerk zal haar ondersteuners inzetten op basis van woonplaats én expertise. Door de schaal van het netwerk én door het samenwerken van zoveel scholen, zullen we ondersteuners zo dicht mogelijk bij hun woonplaats de begeleiding laten doen. Die nabijheid zal maken dat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat aan verplaatsingen en dat de ondersteuningstijd maximaal naar leerlingen en leerkrachten gaat’, zegt schepen Jo De Ro.

‘Het enthousiasme van alle betrokkenen, beleidsverantwoordelijken, directies en ondersteuners is het fundament waarop dit netwerk van start gaat. Met één doel: alle kinderen met grote zorgnoden en hun leerkrachten beter ondersteunen’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

  Onderwijs

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa