100.000 euro voor 10 projecten handelskernversterking

 

De provincie Vlaams-Brabant steunt gemeentelijke projecten die handelskern ondersteunen.

  donderdag 3 augustus 2017

De provincie Vlaams-Brabant geeft 97.886,88 euro steun aan gemeentelijke projecten uit Londerzeel, Leuven, Lubbeek, Zaventem, Sint-Genesius-Rode, Aarschot, Halle, Wemmel en Haacht die de handelskern moeten ondersteunen.

Uit de gemeentelijke feitenfiches detailhandel, die de Vlaamse provincies jaarlijks bezorgen aan hun gemeenten, blijkt dat het steeds moeilijker wordt om de leegstand in de handelskernen tegen te gaan. Nochtans is detailhandel een belangrijke voorwaarde voor een levendige dorps- of stadskern’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde bevoegd voor economie. ‘Daarom ondersteunen we met ons subsidiereglement handelskernversterking gemeenten die initiatieven nemen om hun dorps-of stadskernen levendig en leefbaar te houden en te versterken’.

Drie gemeenten ontvingen steun voor investeringen in een beleidsvisie op de handelskern:

- In Aarschot wordt gewerkt aan een horecabeleidsplan. De provincie steunt de analysefase van dit plan met 12.500 euro. Om een duidelijk beeld te hebben op de noden en behoeften in de Aarschotse horeca, wordt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd. Daarnaast zal Aarschot reeds enkele concrete acties uitvoeren om de horeca te stimuleren: de Grote Markt en de Bonewijk worden via verschillende acties nog meer gepositioneerd als belevingsplaatsen (12.500 euro).

- Leuven breidt het huidige detailhandelsplan uit en stemt het af op het nieuwe decreet integraal handelsvestigingsbeleid. Voor alle winkelgebieden zal stad Leuven een ontwikkelingsvisie vooropstellen, met bijhorende actieplannen. De focus zal niet enkel liggen op de winkelgebieden in het centrum, maar ook op de gebieden buiten de binnenstad Hiervoor krijgt Leuven 12.500 euro van de provincie.

- Zaventem maakt een globaal signalisatie- en circulatieplan op. Er wordt werk gemaakt van een specifieke bewegwijzering naar parkeermogelijkheden in de centra om het handels-en winkelkarakter in de verf te zetten en te faciliteren. Voor het onderdeel dat betrekking heeft op detailhandel ontvangt Zaventem een bedrag van 2.822,22 euro.

Drie gemeenten investeren in de omgevingskwaliteit en de bereikbaarheid van hun dorpskern:

- In Linden, deelgemeente van Lubbeek, moet een reorganisatie van het verkeer en de heraanleg van het centrum als terrassenzone leiden tot een gezellig en karakteristiek dorpsplein. De handelaars zullen op een veilige en aangename manier bereikbaar zijn door het verkeersvrij maken van het centrum. Om de bereikbaarheid van de handelaars te garanderen, zullen er voor hun klanten in totaal 40 nieuwe parkeerplekken gecreëerd worden. De provincie geeft 12.500 euro aan dit project.

- Ook het dorpscentrum van Sint-Genesius-Rode zal heraangelegd worden met het oog op het dynamisch maken van de handelskern. Zo moet het dorpscentrum een plaats worden om te werken, verblijven, ontspannen en handel te drijven. Het dorpsplein wordt parkeervrij en kan zo gebruikt worden voor allerlei activiteiten.  Het gemeentebestuur ontvangt 12.500 euro voor de herinrichting van het dorpsplein en de uitbreiding van de huidige parking.

- Londerzeel gaat investeren in een parkeergeleidingssysteem dat winkelende klanten rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde parking met vrije parkeerplekken moet leiden.  Eerder werd reeds een circulatieweg rond de dorpskern aangelegd waardoor er minder auto’s door de dorpskern rijden.  Londerzeel ontvangt 12.500 euro voor dit systeem dat de bereikbaarheid van de handelskern ten goede moet komen.

Vier gemeenten hebben concrete acties en projecten om de handelskern te versterken:

- De gemeente Londerzeel gaat de middenstand extra steun bieden. Met een kadobon wil het gemeentebestuur de zichtbaarheid van de lokale ondernemer verhogen. Bovendien zullen een aantal acties uitgevoerd worden om deze kadobon bekend te maken bij de inwoners.  De provincie geeft 3.625 euro aan dit project.

- Ook Wemmel zet in op cadeaucheques. Er zal gewerkt worden met elektronische gemeentelijke cadeaucheques die uitgebracht worden op een fysieke kaart in de vorm van een bankpas. Op de gemeentelijke website zal vermeld worden welke handelaars deze cadeaucheques aanvaarden als betaalmiddel. Inschrijven en uitschrijven van het systeem, de flyers en de stickers ter bekendmaking van deelname zijn kosteloos voor de handelaars. De provincie geeft 9.189,66 euro aan dit project.

- Halle ontvangt steun voor de uitvoering van enkele acties uit hun plan voor een aantrekkelijk commercieel centrum. Zo zal stad Halle inzetten op een citymarketingcampagne waarbij een merkbeeld voor het commerciële centrum wordt ontwikkeld. Daarnaast worden de toeristische troeven maximaal gekoppeld aan de commerciële kansen door pendelbussen in te zetten die heen en weer rijden tussen het Hallerbos en de winkelkern. De provincie geeft 12.500 euro aan dit project

- In Haacht zal een merk en logo voor de horeca gecreëerd worden. Om de herkenbaarheid hiervan uit te dragen, zal de horeca ondersteund worden met promomateriaal zoals een horecakaart met aanduiding van de toeristische trekpleisters. Daarnaast zal in een testproject ook publieke wifi ter beschikking gesteld worden in de handelskern. Bovendien moet een kwalitatieve geluidsinstallatie de mogelijkheid bieden aan de handelsvereniging om hun acties sfeervol te ondersteunen en aantrekkelijker te maken.  De provincie geeft 7.250 euro aan dit project.

  Economie

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa