Provincie geeft 20.400 euro aan lokale armoedebestrijding

 

Vlaams-Brabant telt heel wat armen en kent de grootste inkomensongelijkheid van Vlaanderen. Daarom blijft armoedebestrijding een blijvend aandachtspunt voor overheden.

  maandag 22 mei 2017

Vlaams-Brabant heeft de naam een rijke provincie te zijn. Toch zijn er ook in onze provincie veel mensen in armoede. Zo kent Vlaams-Brabant een grotere inkomensongelijkheid dan andere Vlaamse provincies en zijn er specifieke problemen, zoals het beperkt aantal sociale huurwoningen en hoge huurprijzen. Daarom zetten we onze schouders onder lokale partners die zich inspannen in de strijd tegen armoede met een financiële ondersteuning van 1.200 euro per actie', zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gelijke kansen.

De projecten die dit jaar steun krijgen zijn:

 • OCMW Roosdaal voor actie ‘doe meer met je geld’        Ze organiseren een weggeefbeurs om te leren creatief omgaan met geld en middelen
 • OCMW Meise voor ‘Kansarmoedeproject 2017’
  Het OCMW gaat de kinderen van het 5de en 6de leerjaar bewuster en zorgzamer laten omgaan met geld, aan de hand van de themakoffer ‘Geldweg’
 • Open Armen vzw:
  Sensibilisering in verband met gezondheid, samen met OCMW Halle, CAW Halle-Vilvoorde samenlevingsopbouw, JAC Halle, LOGO, CGG Passant en Huisartsenkring
 • (w)arm-kracht vzw met ‘Vilvoorde tegen armoede’
  Tijdens de Dag van het verzet tegen armoede worden allerlei sensibiliserende acties georganiseerd door een samenwerkingsverband van de sociale organisaties uit Vilvoorde, zoals een bijeenkomst aan ‘de steen’ in het kanaalpark , fakkeltocht en acties van scholen
 • Stad Diest voor de organisatie van kookateliers, samen met LOGO, voedselbedeling, De Vlaspit en Centrum voor Basiseducatie, waarbij ze inzetten op betaalbare, gezonde voeding voor iedereen. Er worden verschillende sessies georganiseerd zoals: koken met een voedselpakket en een winkeloefening met lezen van etiketten.
 • Erm ’n erm vzw uit Tienen
  In de week van 17 oktober voeren ze, samen met OCMW, Dienst Begeleid Wonen vzw, Kringwinkel Hageland, Amerant, acties met als thema ‘Iedereen een kwalitatief goede woning als grondrecht’
 • Welzijnszorg vzw voor startmomenten van de nieuwe campagne ‘Samen tegen armoede’ in Leuven en Wemmel.
 • OCMW Scherpenheuvel-Zichem voor sensibiliserende acties in de week voor de Dag van verzet tegen armoede
 • CAW Halle-Vilvoorde-inloopcentrum Komma Binnen voor het project ‘De woonzoeker’ waarbij ze inwoners van de regio Vilvoorde helpen bij het zoeken naar een huurwoning
 • CAW Halle-Vilvoorde –inloopcentrum Zellik voor de organisatie van een buurtfeest in de PIVO-wijk in Asse met de bedoeling om de sociale contacten en cohesie te versterken in deze nieuwe wijk. Er wordt gewerkt aan integratie, eenzaamheid en uitsluiting door allerlei acties te organiseren
 • OCMW Hoegaarden voor de actie ‘Uitgespeeld? Door armoede en uitsluiting’
  Ze laten inwoners, raadsleden en personeel van het lokale bestuur de vicieuze cirkel van armoede beleven. De Aanstokerij vzw begeleidt dit spel, samen met een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting
 • Sociaal Huis Herent
  In het kader van 17 oktober organiseren ze, samen met GC De Wildeman, KWB en Femma, lokale acties, zoals een solidariteitsontbijt, de sensibiliseringsavond ‘Brood en Rozen’ met een nawoord van de groepswerking Marant en een lintjesactie
 • OCMW Merchtem voor de organisatie van een theatervoorstelling over sociale uitsluiting, een keer voor de laatste graad van de secundaire scholen en één keer voor het brede publiek.
 • Interculturele denkgroep Leuven voorVrijdag spaaractie’
  Elke derde vrijdag van de maand organiseren ze een open gesprek met Leuvense en Afrikaanse vrouwen over armoedesituaties in Leuven. Met workshops tonen ze aan hoe er geld kan gespaard worden
 • Gemeente Opwijk voor de organisatie van een theatervoorstelling over sociale uitsluiting, een keer voor de laatste graad van de secundaire scholen en één keer voor het brede publiek. Na de voorstelling is er een nabespreking met hulpverleners die dagelijks in aanraking komen met mensen die geconfronteerd worden met sociale uitsluiting
 • Buurtwerk ’t Lampeke uit Leuven voor ‘Armoede knelt … ook in Leuven’
  Ze organsieren sensibiliserende acties georganiseerd in het kader van de Dag van het verzet tegen armoede
 • OCMW Landen
  In het kader van 17 oktober organiseren ze acties, samen met de Landense welzijnsorganisaties, onder het motto ‘Voor een warm en gezond Land(en): samen tegen armoede’

 

  Gelijke kansen en armoede

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa