Job- en opleidingsbeurs zorgsector regio Aarschot-Diest

 

Lokale besturen, VDAB en provincie bundelen krachten voor de zorg!

  dinsdag 2 oktober 2018

De vraag naar mensen die in de zorgsector willen werken, blijft zeer hoog. Ook in de regio Aarschot-Diest is de uitdaging groot: er zijn meer vacatures dan werkzoekenden die in de zorg willen werken.

De sector is permanent op zoek naar goed opgeleide werknemers in de ouderenzorg, de kinderopvang, de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de zorg voor personen met een handicap, het welzijnswerk. Om de talrijke zorgvacatures in te vullen, zijn er inspanningen nodig om werkzoekenden te overtuigen van de ruime jobperspectieven in de zorg en om leerlingen goed te informeren en warm te maken voor zorgopleidingen.

De lokale besturen van Aarschot, Diest, Bekkevoort, Begijnendijk, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge, VDAB, Provincie Vlaams-Brabant en Taskforce Spitsregio Leuven van het Burgemeesteroverleg Oost-Brabant bundelen daarom hun krachten om deze uitdagingen aan te gaan.

Zij organiseerden op dinsdag 2 oktober van 13 tot 18 uur een job- en opleidingsbeurs in de cultuurcentrum Den Amer te Diest.

30 lokale werkgevers uit de zorgsector bieden er vacatures aan in uiteenlopende zorgberoepen. Daarnaast geven VDAB en opleidingsverstrekkers meer uitleg over de opleidingen en diensten die zij aanbieden om de zoektocht naar een job of een werknemer te ondersteunen. Via 8 workshops en 2 infosessies kunnen werkzoekenden, cursisten volwassenenonderwijs en leerlingen secundair onderwijs de hele dag kennismaken met de zorg.

“Partnerschappen met lokale besturen en organisaties laten ons toe om beter in te spelen op de noden van de arbeidsmarkt in de streek”, stelt Johan Viaene, provinciaal directeur VDAB Vlaams-Brabant. “Door samen te werken, slagen we erin om meer werkzoekenden aan een passende job of opleiding te helpen en meer werkgevers aan een geschikte werknemer. De nood in de zorg is bijzonder hoog, omwille van de dubbele vergrijzing van de bevolking én de zorgverleners. Burgers leven steeds langer en hebben daardoor meer behoefte aan zorg. Tegelijkertijd bereikt een groot aandeel van de werknemers in zorginstellingen de pensioenleeftijd. Dit stelt ons voor grote uitdagingen.”

Voor Provincie Vlaams-Brabant is de uitdaging dubbel.
Marc Florquin, gedeputeerde van Economie en Onderwijs: “De gezondheidssector speelt een prominente rol in de tewerkstelling in regio Leuven. De quartaire sector zorgt voor een toename in de werkgelegenheid. Daarnaast slaat dit soort initiatieven de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We moeten proberen onze jeugd enthousiast te maken om voor een zorgopleiding te kiezen”.

Het aantal werkzoekenden met een jobdoelwit in de zorg daalde sterk met bijna 24%. In augustus 2018 telt de regio Aarschot-Diest 117 werkzoekenden met een jobaspiratie binnen de beroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Tegelijkertijd ontving VDAB in deze regio 2.411 vacatures in de periode van september 2017 tot augustus 2018. Dit is 10% meer dan het jaar voordien. Ook hier zijn heel wat werkaanbiedingen, meer bepaald 205, bestemd voor Verpleegkundigen en Verzorgenden.

  Onderwijs

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa