Voor een sterke streek, slim, sociaal en samen

sp.a Vlaams-Brabant trapt op 7 september 2018 hun provincieraadscampagne af. "Voor een sterke streek’, zo luidt campagneslogan van sp.a Vlaams-Brabant.

  vrijdag 7 september 2018

Een campagne waarin mobiliteit, ruimtelijke ordening, werk voor iedereen, betaalbaar wonen en klimaatneutraliteit centraal staan en waar de provincie volgens de socialisten moet op inzetten.

Provinciaal voorzitter sp.a Vlaams-Brabant Mich De Winter vertrekt vanuit de kracht van de provincie als ideale partner van steden en gemeenten. “Alleen samen staan we sterk. Dit is voor ons de echte rol van de provincie: zorgen dat iedereen, ook kleinere gemeenten, mee kan in de uitdagingen waar Vlaams-Brabant voor staat. Een vlotte mobiliteit, een gezonde leefomgeving, voldoende betaalbare woningen en werk in eigen streek. Met de provincie bundelen we de krachten en denken we oplossingen uit op maat van onze regio. Met het oog op de toekomst en een hart voor onze inwoners. Als provinciaal voorzitter van sp.a Vlaams-Brabant ben ik erg fier op onze straffe ploegen vol enthousiaste kandidaten. Zij willen met overtuiging werken aan een sterke streek.”

“In onze provincie beschikken we over de middelen en de kennis om iedereen een duurzame mobiliteit te bieden, onze publieke ruimte voor iedereen toegankelijk te maken en ons leefmilieu en het klimaat beter te beheren waardoor iedereen gezond en goed kan leven”, vertelt Marc Florquin, deputeerde en lijsttrekker voor het district Leuven. “Mijn ervaring als gedeputeerde vertelt mij dat de organisatie van duurzame mobiliteit best aanpakt op het niveau van de provincie. Omdat files ons in heel de provincie doen stilstaan. Omdat het openbaar vervoer alle steden en dorpen in Vlaams-Brabant moet verbinden. En omdat fietspaden en fietssnelwegen ons van stad naar dorp en omgekeerd brengen.”

“Daarnaast dient de provincie als streekmotor van kwaliteitsvolle visieontwikkeling op kernversterking van alle steden en gemeenten en speelt ze een ondersteunende rol in de coördinatie van verschillende lokale initiatieven inzake ecologische transitie zodat we in 2040 klimaatneutraal zijn”, aldus Marc Florquin.

Fatima Lamarti, schepen in Vilvoorde en lijsttrekker voor het district Halle-Vilvoorde sluit mee aan bij Marc Florquin aan met de boodschap dat de provincie een coördinerende en stimulerende rol kan spelen om wonen in onze provincie betaalbaar te houden. “Wonen in onze provincie betaalbaar houden, is een uitdaging die we alleen samen kunnen aanpakken. Naast de investering in sociale woningen, dient de provincie ook de renovatie van woningen te stimuleren.”

“Uit mijn ervaring als schepen sociale zaken en gelijke kansen in Vilvoorde merk ik dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om een geschikte plaats te vinden op de arbeidsmarkt. De provincie kan een belangrijke rol spelen op vlak van ontwikkeling van sociale en lokale economie. Een goed draaiende economie is de beste garantie op een goede job en dus ook op een welvarend leven. Daarnaast willen we volop inzetten in de activering van mensen in de zorgsector. Voldoende, kwalitatieve en betaalbare zorg is immers voor ons essentieel”, aldus Fatima Lamarti.

Bekijk hier de lijsten van sp.a Vlaams-Brabant

  Lokaal

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa