sp.a Vlaams-Brabant gaat voor een sterke streek

 

De provincie Vlaams-Brabant moet – nog meer dan vandaag – optreden als streekmotor en partner van steden en gemeenten. Samen met haar kandidaten gaat sp.a Vlaams-Brabant voor meer provincie, voor een sterke streek.

  vrijdag 29 juni 2018

Lokaal beleid start in je stad of je gemeente. Toch zijn sommige problemen erg complex en overstijgen veel uitdagingen de gemeentegrenzen. Samenwerking is dus aangewezen. En de schaalgrootte van de provincie is dan ideaal. De provincie Vlaams-Brabant moet – nog meer dan vandaag – optreden als streekmotor en partner van steden en gemeenten. Samen met haar kandidaten gaat sp.a Vlaams-Brabant voor meer provincie, voor een sterke streek.

‘Voor een sterke streek’, zo luidt campagneslogan van sp.a Vlaams-Brabant voor de provincieraadsverkiezingen. Een campagne waarin mobiliteit, ruimtelijke ordening, werk voor iedereen, betaalbaar wonen en klimaatneutraliteit centraal staan en waar de provincie sterk moet op inzetten.

“We hebben gekozen voor een campagne waarin we het traditionele een frisse en vernieuwende look willen geven”, zegt provinciaal sp.a voorzitter Mich De Winter. “Sociale media zullen een impact hebben tijdens provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Maar we mogen niet vergeten dat niet al onze kiezers actief zijn op sociale media. Met ‘Voor een sterke streek’ trachten we, door middel van korte en krachtige boodschappen en sprekende en sterke beelden, zowel actieve als niet-actieve, jongere als oudere Vlaams-Brabanders te bereiken”, aldus Mich De Winter.

Vlaams-Brabant en files: vaak wordt het in één adem uitgesproken. Wie de files wil bestrijden, moet alternatieven voor de wagen meer kansen bieden. sp.a Vlaams-Brabant kiest daarom voor een sterke mobiliteit met een versterking van het openbaar vervoer en een verdere uitbouw van de fietsinfrastructuur. Naast een sterke mobiliteit gaat sp.a voor een sterke ruimte waarin open ruimte en landschappen beschermd en versterkt moeten worden.

Klimaat is naast een sterke mobiliteit de rode draad van het ruimtelijk beleid. sp.a Vlaams-Brabant gaat voor een sterk klimaat. Ze wilt dat de provincie, steden en gemeenten, organisaties en burgers via subsidies en ondersteuningspakketten aanspoort om mee te werken aan het klimaatneutraal worden van de provincie.

  Lokaal

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa