Transparantie in mandaten en vergoedingen

 

De burger vraagt transparantie over mandaten. Daar ga ik graag op in.

  vrijdag 24 februari 2017

Ik maak deze dan ook graag bekend. Voor deze vergaderingen vinden ook héél wat – onbezoldigde – voorbereidingsvergaderingen plaats. Politiek doen we voor de Diestenaar , voor de Vlaams - Brabander. Niet voor onze portemonnee… . Benieuwd of ook andere mandatarissen mijn voorbeeld volgen met deze transparantie… 

Download Mandatenlijst

  Lokaal

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa