Nieuw materiaal om leerlingen te motiveren om te leren

Op 23 mei lanceren gedeputeerde Marc Florquin, jeugdauteur Stefan Boonen, de inspiratiebox tijdens een Prikkelevent voor leerkrachten. Juf Lisa van de basisschool uit Zemst vertelt haar persoonlijke ervaring.

  woensdag 23 mei 2018

Mind, Set, Grow!

Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig en gemotiveerd om dingen bij te leren. Maar hoe houden we die motivatie vast? Hoe komt het dat kinderen soms denken dat ze het toch niet gaan kunnen? Hoe komt het dat kinderen schrik hebben om fouten te maken en opgeven? Hoe werk je aan de juiste mindset bij kinderen? Om op deze vragen een antwoord te formuleren, ontwikkelde Hogeschool UCLL, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met uitgeverij De Eenhoorn, een inspiratiebox. Deze inspiratiebox wordt gelanceerd tijdens het Prikkelevent op 23 mei en om 9.30 uur aan de pers voorgesteld in het Provinciehuis van Leuven

Leerlingen die ervan uit gaan dat ze kunnen leren, leren beter dan leerlingen die geloven dat hun intelligentie een vaststaand feit is. Ze zien leren als een uitdaging, grijpen de kansen die ze krijgen en leren uit hun fouten.

‘Daarom vonden we het belangrijk dat deze mindset-theorie vertaald werd naar een praktisch bruikbaar werkinstrument voor leerkrachten in de klas’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs. ‘Een open mindset heeft immers een duidelijk positief op leergedrag en -resultaten. Met dit project zetten we bijgevolg in op datgene wat elk kind nodig heeft om in de 21ste eeuw succesvol te zijn: de motivatie om levenslang (bij) te leren'.

De provincie Vlaams Brabant engageerde Tinne Van Camp en Katrien Goossens van UCLL om zo’n inspiratiebox te ontwikkelen. De inspiratiebox is een cultuureducatief pakket waarmee leerkrachten uit het lager onderwijs op een muzisch-creatieve manier aan de slag kunnen.
Alle Vlaams-Brabantse scholen ontvangen volgend schooljaar deze box.

  Onderwijs

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa