Leerlingen PISO voeren elektrische renovatiewerken uit in Tienen

De werken kaderen in het bouwblokrenovatieproject van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen. Hiermee willen ze ouderen en mensen met een laag inkomen helpen de woningkwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren.

  woensdag 2 mei 2018

De provincie Vlaams-Brabant startte begin 2017, samen met een aantal partners in Tienen, een proefproject rond bouwblokrenovatie waarbij ze tegelijk verschillende woningen in de Tiense benedenstad renoveren.

Bouwblokrenovatie voor energiezuiniger en kwaliteitsvol wonen bij kansengroepen

‘We streven naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde van wonen. ‘Uit onderzoek blijkt dat, ondanks de talrijke subsidies en premies, vooral ouderen, mensen met een laag niet de nodige middelen en kennis hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen. Daarom zetten we in Tienen en in andere Vlaams-Brabantse gemeenten proefprojecten op voor bouwblokrenovatie bij mensen met lage inkomens en ouderen’.

Wie wil renoveren kan rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning zal gebeuren via subsidieretentie: verbouwers krijgen een bedrag ter beschikking dat pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt.

De effectieve renovatiewerken zijn volop bezig en zullen wellicht afgerond worden in 2019.

Momenteel loopt er nog een proefproject in Halle. Ook in Vilvoorde, Geetbets, Sint-Pieters-Leeuw,Tielt-Winge en Zaventem zullen er zulke renovatieprojecten opgestart worden. De provincie Vlaams-Brabant investeert 300.000 euro per project en zorgt voor de begeleiding van de renovatie.

PISO zorgt voor elektrische renovatiewerken

Niet enkel energie maar vooral woningkwaliteit speelt een belangrijke rol. Een aangepaste en conforme elektrische installatie is één van de belangrijkste voorwaarden om veilig te wonen.

Voor de uitvoering van de elektrische renovatiewerken werden de leerlingen van de 3de graad ‘Elektrische Installaties’ van de provinciale school PISO ingeschakeld.

‘PISO heeft een afdeling elektriciteit en in het leerplan van de 3e graad zijn residentiele elektrische installaties opgenomen. Zowel voor onze school, de provincie, de stad Tienen als de bewoners van de benedenstad is dit project een unieke kans om samen te werken’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs. ‘Dit project is een sterke troef die we onze leerlingen kunnen meegeven om praktijkervaring op te doen en zo hun vaardigheden te versterken. Wat mooi meegenomen is als je als prille starter op de arbeidsmarkt komt’.

De leerlingen van PISO verwijderden alle niet-conforme elektrische installaties en plaatsten een nieuwe aardingsinstallatie, stopcontacten, verlichting en verdeelkast.

  Onderwijs

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa