577.746 euro voor uitbouw kennisregio Vlaams-Brabant

 

De provincie Vlaams-Brabant geeft 577.746,63 euro aan Vlaams-Brabantse kennisinstellingen, organisaties en bedrijven die deelnemen aan 4 Europese projecten. Deze projecten dragen bij tot de uitbouw van de kennisregio Vlaams-Brabant.

  maandag 5 maart 2018

De provincie Vlaams-Brabant gaf deze in het kader van het ‘Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten 2014-2020’.
 

‘Hiermee kunnen we bedrijven, kennisinstellingen en organisaties financieel ondersteunen die Europese streekontwikkelingsprojecten opzetten of hieraan deelnemen. Het moet gaan om projecten die het provinciale economische beleid versterken. Voor deze projecten krijgen de projectpartners een deel financiering via Europa, de provincie kan bijkomend nog deels tussenkomen in het bedrag dat zij zelf moeten bijdragen. Deze extra financiering is voor veel actoren cruciaal en doorslaggevend om dergelijke projecten op te kunnen zetten of hieraan deel te nemen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Het gaat om de volgende projecten:

  • Herinneringen (148.076,66 euro):

In dit project wordt een bloedtest ontwikkeld waarmee de ziekte van Alzheimer vroegtijdig opgespoord kan worden. Dit verhoogt de effectiviteit van de behandeling sterk. Daarnaast kan de test ook gebruikt worden om de evolutie van de ziekte te volgen en de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te bepalen. Op termijn kan de test uitgebreid worden naar andere neurodegeneratieve ziekten, zoals Parkinson. Deze ziekten nemen in aantal toe en nu al staan voor meer ziekenhuisopnames en langere verzorging dan alle andere ziektes samen.
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn KU Leuven (51.949,69 euro), icometrix (27.358,8 euro) en Remynd (68.768,17 euro).
 

  • GROW (103.931,86 euro):

In dit project wordt een systeem ontwikkeld om de opbrengst en kwaliteit van tuinbouwproducten te monitoren. Dit gebeurt via goedkope hightech sensoren die verspreid kunnen worden over de hele teelt. Zo kan in detail ingegrepen en gestuurd worden wat de opbrengst en kwaliteit verhoogt.
De Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent is één van de testlocaties, maar de technologie is breed toepasbaar in de voedingssector. 
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn KU Leuven (81.368,16 euro) en VCBT – Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwprojecten (22.563,70 euro).
 

  • Flexlines (217.010,61 euro):

Dit project optimaliseert het ontwerp en de productie van flexibele elektronica. Deze elektronica kan gedrukt worden op verschillende materialen zoals kunststof, folies en karton. Dit opent een veelheid aan toepassingen, denk onder andere aan slimme pleisters, wearables, plooibare verlichting en bewegwijzering, herbruikbare- of wegwerpsensoren, oprolbare zonnecellen en -beeldschermen.
Met dit project kan onze regio zijn voortrekkersrol in deze nieuwe, veelbelovende technologie verder uitbouwen.
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn imec (132.495,20 euro), KU Leuven (61.320,15 euro) en DSP Valley (23.195,26 euro).
 

  • Educavia (108.727,5 euro):

Het project wil de opleidingen in de luchtvaarttechnieken vernieuwen en uitbouwen, en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Zo kunnen de onderhoudsactiviteiten op de luchthaven in Zaventem verankerd worden, wat cruciaal is voor de competitiviteit van de luchthaven, en alle bijhorende economische activiteiten.
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn Brussels Airport House (84.376,25 euro) en de secundaire school ZAVO uit Zaventem (24.351,25 euro).

  Economie

 Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa